קייזר - תיווך ושיווק נדל'ן - Login
קייזר - תיווך ושיווק נדל'ןBooking.com

  
בקרו אותנו בפייסבוק קייזר - תיווך נדל'ן בפייסבוק
אהבתם ? לחצו כאן
 

שערי מטבע

התחברות לחברים


תקנון האתר

1.        אתר קייזר - תיווך ושיווק נדל"ן (להלן "האתר") הינו אתר המציע  לגולשים באינטרנט מידע ותכנים בתחום הנדל"ן וכן אפשרות להזנת תכני הגולש.

2.        המידע וכל הדפים המצויים באתר הנם רכושם הבלעדי של בעלי האתר.

3.        ההחלטה הסופית האם לפרסם תכנים שנשלחו לאתר והאם להוריד תכנים שהועלו – שמורה בלעדית לבעלי האתר או למי שקיבל הרשאה מפורשת לכך מהם.

4.        לבעלי האתר שמורה הזכות לעשות כל שימוש בתכנים באתר, לרבות בתכנים שהועלו על ידי גולשים. גולש שבתכניו נערכו שינויים, יהיה רשאי לבקש להסיר את התכנים מהאתר.

5.        יש לראות את הפנייה בלשון זכר או נקבה כפנייה לשני המינים גם יחד.

6.        האתר כולל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים ע"י הנהלת האתר, אלא ע"י גורמים אחרים ואין הנהלת האתר ו/או בעלי האתר אחראים לתכנים המופיעים בהם.

7.        המוצרים, המדורים והתכנים השונים המופיעים באתר משתנים מעת לעת ואין הנהלת האתר ו/או בעלי האתר מחוייבים במתן הודעה מוקדמת על ביצוע שינויים, לרבות ביטול מוצרים, מדורים ותכנים.

8.        כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, סימנים מסחריים, הסודות המסחריים, התכנים, המדורים, המוצרים וכל קניין רוחני אחר הנוגעים למידע ו/או התוכן של האתר הנם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ולמשתמש ולגולש, לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע  ו/או בתוכן זה.

9.        שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו': למרות שבעלי האתר עושים את כל שביכולתם כדי למנוע שיבושים אלו, לא יהיו אחראים בעלי האתר לנזק שנגרם לך עקב קיום שיבושים אלו. עם זאת, במידה של הסבת תשומת ליבנו על שגיאות או שיבושים, ייעשה מאמץ לתקן את השגיאה בתוך 48 שעות מרגע קבלת ההודעה.

10.     בעלי האתר אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של תוכנה מסויימת המאפשרת גישה למקומות שונים באתר.

11.     העתקה, שידור, הפצה, פרסום, צילום, שיכפול או אחסון של חלק ו/או חלקים מהמידע ו/או התוכן בכל דרך ו/או צורה לצורך הפצה ו/או פרסום אסורה בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב מבעלי האתר.

12.     בעלי האתר אינם מתחייבים כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, טעויות, שיבושים, כשלים, אובדן מידע ונגיפי מחשב. באחריות  המשתמש ו/או הגולש, להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מספקים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב.

13.     האתר כולל יכולת עדכון עצמית של תכנים ותמונות ע"י הגולשים. בעלי האתר אינם אחראיים על תמונות ותכנים שהועלו ע"י הגולשים בו, איכותם, שלמותם, נכונותם, דיוקם, מהימנותם והתאמתם למטרה מסוימת. בנוסף, בעלי האתר, לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.

14.     השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לטיבו, מהותו ו/או איכותו של המידע באתר, ו/או בקשר לשלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו והתאמתו למטרה מסוימת.

15.     כל התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני (לרבות משלוח ניוזלטר) ברשת האינטרנט, בדומה לכל התקשרות אחרת (דוגמא: טלפונים סלולריים, דואר), אינה מוגנת וחשופה לחדירות, אובדן, גילוי ושינוי. בעלי האתר, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לצד ג' כלשהו, בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח על ידך או אליך, על פי בקשתך.

16.     אתר זה מנוהל ע"י בעלי האתר וצוות מקצועי מטעמם, ממשרדיהם הממוקמים בישראל. השימוש באתר זה, יהא כפוף ויפורש על פי דיני מדינת ישראל להוציא דיני המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו. כל תביעה, מחלוקת ו/או טענה שתוגש בקשר לאתר זה תוגש ותתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

17.     אם תנאי כל שהוא ו/או הוראה בתנאי השימוש יימצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף, הרי שההוראות האחרות של ההסכם יישארו במלוא התוקף. כל תנאי מתנאי שימוש אלה אשר ייקבע לגביו כי הוא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף, לרבות, הגבלות האחריות בתנאי השימוש, יוחלף ע"י תנאי אכיף ובר-תוקף אשר משמעותו דומה ככל האפשר לתנאי אשר נמצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף.

18.     בעלי האתר יהיו רשאים למסור מידע אישי של משתמש, אם יידרשו לעשות כן מתוקף הוראות כל דין ו/או מתוך אמונה בתום לב שצעד זה הכרחי על מנת למלא אחר הוראות כל דין ו/או יידרשו לעשות כן על ידי רשות מוסמכת ו/או כדי לשמור ולהגן על הזכויות ו/או הנכסים של האתר.

19.     המידע האישי אשר הנך מוסר ו/או מאחסן, בעת גלישתך באתר, ישמש את האתר להציע ולהעניק לך שירותים ומוצרים שונים באתר. בנוסף, אנו נשתמש במידע האישי אשר הנך מוסר לשיפור השירותים הניתנים ע"י האתר והעשרת תוכן האתר. בעלי האתר והצוות המקצועי מטעמם, רשאים  לשגר אליך דואר אלקטרוני בדבר שירותי ומוצרי האתר. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווה הסכמה מצדך לקבל מהאתר דואר אלקטרוני. אם תרצה בכך, באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבלת דואר אלקטרוני נוסף בכל עת.

20.     הנהלת קייזר - תיווך ושיווק נדל"ן רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות פרטיות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי ו/או עדכון, ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר זה.

כניסה למשתמש רשום

שכחת סיסמה?
 
הרשמה למשתמש חדש
 
 
[Top]

כל הזכויות שמורות לקייזר - תיווך ושיווק נדל"ן. אין להעתיק תכנים מהאתר ללא אישור בכתב מבעל האתר.
האתר פונה לגברים ונשים כאחד כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך. כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.
 
אתר זה נבנה ומקודם ע"ישלח/י דוא 


PageRank 
לייבסיטי - בניית אתרים